گزارش تصویری نمایشگاه صوت تصویر رسانه در برج میلاد

نمایشگاه تخصصی صوت تصویر رسانه در برج میلاد تهران برگزار شد .کارگاه آموزشی اتحادیه الکترونیک  در محل نمایشگاه توسط شرکت تدبیرسازان تجارت قرن برگزار گردید که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت .