اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه به ریاست کمسیون آموزش اتحادیه

 

حضور رئیس اتاق اصناف تهران در محل اتحادیه الکترونیک وحفاظتی اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه به ریاست کمسیون اموزش اتحادیه و مدیرعامل شرکت تدبیرسازان تجارت قرن